Toskana Nova godina

Opis destinacije

Toskana! Doček Nove 2019. godine! Termin: 30.12.2018. - 03.01.2019. 6 dana / 3 noćenja Prijavite se preko našeg sajta i iskoristite popust od 10€!

Obiđite neke od najlepših gradova romantične Toskane. Doživite remek dela Mikelanđela, Leonarda, Donatela, Makivelija u Firenci, čuveni centralni trg gde se održava ,,palio" - trka konja u Sijeni, poznate tornjeve u San Điminjanu, Krivi toranj u Pizi

Vrednost

129 €

Popust

10€

Cena

119 €

 
kompletan cenovnik za 6 dana / 3 noćenja * pogledajte kompletan cenovnik

 

Napomena: DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana.POPUSTI: deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu); deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu); treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%.POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana): pogledati cenovnik. Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program vaţe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranţman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Share